CRPS eli alueellinen kipuoireyhtymä

Alueellinen kipuoireyhtymä (complex regional pain syndrome, CRPS) on raajan ääreisosan kipusairaus, joka kehittyy tavallisimmin vamman tai leikkauksen jälkeen. CRPS:n laukaisevat mekanismit ovat moninaisia ja osittain tuntemattomia. Päällimmäisenä oireena on laukaisevaan tapahtumaan nähden suhteettoman voimakas ja pitkäkestoinen kipu. Oireilevan käden käyttö voi olla vaikeasti rajoittunutta kivun, voimattomuuden ja kömpelyyden takia. Termi CRPS I tarkoittaa oireyhtymää, johon ei liity hermovauriota. CRPS II:een liittyy
hermovaurio. CRPS I:stä käytetään myös nimitystä reflektorinen sympaattinen dystrofia (RSD).

CRPS:ään voi liittyä seuraavia oireita:

- voimakas kipu
- herkistynyt kosketustunto
- poikkeavat tuntemukset (esim. palelu, polttelu, paineen tunne)
- ihon lämpötilan ja värin muutokset
- raajan turvotus
- liikahikoilu tai vähentynyt hikoilu raajassa
- raajan kömpelyys, voimattomuus tai vapina
- raajan virheasento
- iho- tai kynsimuutokset
- luun haurastuminen oirehtivassa raajassa
- vaikeassa CRPS:ssä esiintyy myös oireilevan puolen huomiotta jättämistä (neglect)

Hoito

Mahdollisimman nopea diagnosointi on ensisijaisen tärkeää, jotta kivun pitkittyminen pystyttäisiin estämään. CRPS-potilas saa parhaan hyödyn moniammatillisesta kuntoutuksesta. Lääkäri määrää tehokkaan kipulääkityksen, jotta arki sujuisi mahdollisimman kivuttomasti. Kipupsykologin kanssa pyritään kivunhallintakeinojen vahvistamiseen, sillä useilla potilailla ilmenee ahdistusta, masennusta ja unettomuutta.

Fysioterapeutin osuus on tärkeä, koska raajan terapeuttinen harjoittelu on hitaan ja kärsivällisyyttä vaativan kuntoutuksen kulmakivi. Parantavaa hoitoa ei välttämättä ole, mutta fysioterapialla tähdätään mahdollisimman hyvään kivun hallintaan. Mitkään harjoitteet eivät saa lisätä kipua. Hoito etenee vähitellen ärsykkeitä ja harjoitusmääriä lisäten niin, ettei kipu provosoidu.

Jos fyysisiä harjoituksia ei kivun vuoksi pystytä tekemään, aloitetaan harjoittelu mielikuvaharjoituksista, asennon tunnistamisharjoituksista ja peiliterapiasta. Harjoitteilla aktivoidaan kipeää kättä ohjaavaa aivojen aluetta ilman, että kivuliaaseen raajaan tulee varsinaista liikettä. Vaikeassa oireyhtymässä pelkkä käden liikkeen ajattelu saa aikaan kipua.