Olkapään kiputilat

Yksi yleisimmistä olkapään kipua ja toimintahäiriötä aiheuttavista vaivoista on jänneärsytys olkapään syvien lihasten eli kiertäjäkalvosimen (rotator cuff) jänteissä. Iän myötä näihin jänteisiin tulee ”ajan patinaa”, jolloin myös jännevaivojen riski kasvaa. Olkapään jännevaivojen esiintyvyys alkaakin selvästi lisääntyä 40 ikävuoden kohdalla. Kiertäjäkalvosimen repeämä voi syntyä tapaturman tai jänteen rappeuman seurauksena. Näitä mekanismeja ei voida täysin erottaa toisistaan, koska rappeuman heikentämä jänne repeää herkemmin myös tapaturman yhteydessä.

Ahdas olka -nimellä (impingement) kutsutaan olkalisäkkeen ja olkaluun pään välisen tilan ahtautta. Tämä ahtaus johtaa kyseisestä välistä kulkevien kiertäjäkalvosimen jänteiden ärsytystilaan. Yleensä vaiva on ns. toiminnallinen eli ahtaus johtuu esimerkiksi hartian eteen kallistuneesta asennosta, lapaluuta tukevien lihasten heikkoudesta tai epäedullisesta lihastasapainosta hartian ja olkapään alueella. Olkapään alueella on myös muita rakenteita, jotka saattavat ärsyyntyä rasituksesta (mm. bursat eli limapussit ja AC-nivel eli lapaluun ja solisluun välinen nivel). Syynä voi olla esim. äkilliseen rasituksen lisäämiseen yhdistetty olkanivelen yliliikkuvuus, nivelkapselin kireys, puutteellinen lavan hallinta, huono lihastasapaino, huono ergonomia tai epäedullinen hartian asento. Raskaat ja/tai monotoniset työtehtävät ja harrastukset lisäävät olkapään jänteiden ärsyyntymisen riskiä. Erityisesti yläasennoissa tehtävät toiminnot ovat olkapäiden kannalta epäedullisia.

Olkapään yleinen vammamekanismi on kaatuminen joko ojennettuun käteen tai suoraan olkapään päälle. Seurauksena saattaa olla olkaluun murtuma tai jännerepeämä kiertäjäkalvosimessa. Sijoiltaanmeno vaatii yleensä lisäksi olkapäähän kohdistuvan voimakkaan väännön. Jos olkapäässä ei todeta leikkaushoitoa vaativaa vammaa, fysioterapeutti antaa ohjeet olkapään turvalliseen harjoitteluun ja kivunhoitoon. Jos leikkaushoitoon päädytään, fysioterapeutti antaa harjoitteluohjeet leikkaavan ortopedin antamien rajoitusten puitteissa.

Fysioterapeuttimme kartoittavat ensimmäisellä kerralla hartian ja olkaluun asennon, mahdolliset lihaskireydet ja heikkoudet sekä kipua provosoivat liikkeet. Harjoittelu suunnitellaan yksilöllisesti edeten kevyistä harjoituksista vaativampiin. Kipua ja turvotusta pyritään vähentämään mm. liikehoidolla, kylmän käytöllä, kinesioteippauksella ja manuaalisella käsittelyllä.